Home
 

Tips

[title]

Kleur-rijk krijgt regelmatig de vraag om zeer concrete oplossingen aan te bieden. We kunnen dit echter niet. Dat maakt dat de vraagsteller teleurgesteld is, zeer teleurgesteld. Toch proberen we enkele tips op een rijtje te zetten !!!
Deze tips zijn vooral om je te beschermen voor misbruik.

Leer eerst jezelf kennen.
Weet wat belangrijk is of niet, welke rol geld speelt in je leven en hoe je daarmee wenst om te gaan.

Informeer je.
Informeer je zowel over juridische en financiële zaken, maar ook over relationele en culturele zaken. Probeer inzicht te krijgen in het handelen van je partner. Waarom doet hij dit of dat ? Hierdoor kun je de zaken beter begrijpen. Dit wil niet zeggen dat je akkoord moet gaan. Lees dus zeker onze brochure “een andere kijk op geld”.

Maak dingen duidelijke.
Maak voor jezelf duidelijk waarover je wilt onderhandelen, waarover niet. Wat verwacht je minimaal van hem ? (bv. dat hij maandelijks een vast bedrag stort) Spreek dit ook uit.

Wees onafhankelijk van een ander.
Zorg ervoor dat je financieel onafhankelijk bent/blijft (geef niet te snel een job op, hou je eigen bankrekening, probeer minimaal iets te sparen).

Toekomen met één inkomen.
Ook als je partner een inkomen heeft, moet je er vanuit gaan dat je moet toekomen met één inkomen. Ga daarom geen leningen aan die een te zware hypotheek hebben op je gezinsinkomen.

Niet zomaar tekenen.
Zet geen handtekening onder documenten waarvan je de inhoud niet vertrouwt.

Eigen zaak of niet.
Indien je partner een eigen zaak wilt starten, neem contact op met een advocaat of notaris om te vragen hoe je jouw inkomen of bezittingen veilig kunt stellen.

Niet zomaar geld ontlenen.
Leen geen geld meer aan je partner als je al eerder ondervonden hebt dat je dat niet terugkrijgt. Hij zal verrast staan door je reactie maar blijf bij je standpunt. De volhouder wint.

Duidelijke afspraken.
Maak duidelijke afspraken m.b.t. geld opsturen naar het thuisland. De meeste partners hebben het ook moeilijk met de vragen die blijven komen.

Een huis in het thuisland.
De meeste verhalen die wij gehoord hebben over een eigen huis in het thuisland, lopen verkeerd af. Dit heeft alleen maar kans op slagen als je ter plaatse toezicht kunt houden.

Geloof in jezelf.
Praat er met anderen over. Blijf geloven in jezelf.

Water bij je wijn doen mag, maar het moet wel wijn blijven.