Home
 

Het provinciaal documentatiecentrum Atlas heeft voor ons een lijst gemaakt van boeken/films die een link hebben met bi-culturele relaties. Je kunt bij hen terecht om deze boeken te ontlenen. Tijdens onze open-space kun je steeds komen snuisteren in de boeken die KAV Kleur-rijk in haar bezit heeft. Je mag steeds tips doorgeven, een boekbespreking maken, uw commentaar delen,… zodat we deze informatie kunnen verwerken in onze nieuwsbrief en website.Mail dan naar info@kleur-rijk.be

Al deze boeken en video’s kan je voor een periode van vier weken ontlenen in het Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Om lid te worden van het documentatiecentrum betaal je eenmalig 3 euro. Ontlenen is gratis.

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
www.docatlas.be
info@docatlas.be
T 03 227 71 60
Openingsuren:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 09.00 - 19.00 u. (17.00 u. tijdens schoolvakanties)
Woensdag: 09.00 - 17.00 u.
Donderdag: 09.00 - 17.00 u.
Vrijdag: 09.00 - 13.00 u.

boek

De Blanke Masai

Corinne Hofmann werd in 1960 in Zwitserland geboren. In 1986 reisde ze naar Kenia waar ze verliefd werd op Lketinga, een Samburu-krijger. Deze geschiedenis beschreef ze in De Blanke Masai. In haar tweede boek, ‘Terug uit Afrika’ beschrijft ze haar moeizame terugkeer in de Europese maatschappij.

De maagd en de neger 2: Leentje en Sofie

Vanistendael, Judith. - Amsterdam: Oog & Blik, 2009. - 79 p. Vindplaatsen: ge 10 maag / or 3.3.4 maag. In dit tweede deel van 'De maagd en de neger', Leentje en Sofie, blikt de inmiddels wat oudere Sofie terug op haar relatie met Abou. Ze komt hem tegen op straat en haar dochtertje vraagt haar wie die meneer is. Dan kan Sofie eindelijk haar kant van het verhaal vertellen. Leentje en Sofie gaat diep in op vragen die in het eerste deel nog onbeantwoord bleven.

ISBN: 978-90-5492-212-4
De maagd en de neger: Papa en Sofie - 1994-1998: Naar het verhaal Bericht uit de burcht van Geert Vanistendael

[stripverhaal] / Vanistendael, Judith. - Amsterdam: Oog & Blik, 2007. - 60 p.

Vindplaats : (F) ge 10 maag / or 3.3.4 maag
'De maagd en de neger' is de debuutstrip van Judith Vanistendael, dochter van schrijver Geert Van Istendael. Dit autobiografische verhaal gaat over de relatie van de jonge Belgische economiestudente Sofie met de vluchteling Abou uit Togo. Het verhaal wordt verteld vanuit het standpunt van de vader van Sofie, die de relatie aanvankelijk helemaal niet ziet zitten.

ISBN: 978-90-5492-190-5
Ethnic identity among ethnically mixed adolescents in the Netherlands

Ramirez, Faline. - Amsterdam: Universiteit Amsterdam, 2010. - 98 p. Vindplaats: ge 05.1 ethn. In deze (Nederlandstalige) scriptie wordt onderzocht in hoeverre ouders en vrienden de etnische identiteit en de Nederlandse identificatie van etnisch gemengde jongeren in Nederland beïnvloeden. Ook wordt bekeken of opvoedingsondersteuning of een andere vorm van ondersteuning geboden kan worden aan etnisch gemengde gezinnen.

Gemengd verbonden

Gemengd verbonden. Eindrapport: [Een actie-onderzoek naar interculturele en interreligieuze partnerrelaties in Vlaanderen] [onderzoeksverslag] / Colpaert, Ellen, red. - Brussel: Kerkwerk Multicultureel Samenleven, 2000. - 122 p.

Grenzeloze liefde: Westerse vrouwen over hun Arabisch-islamitische huwelijk

[boek] / Rozema, Hanneke. - Amsterdam: Bulaaq, 2005. - 286 p.

Vindplaats : ge 02.4 gren
In Grenzeloze liefde beschrijft Hanneke Rozema in tien portretten hoe westerse vrouwen (onder wie ook Nederlandse) tot over hun oren verliefd worden op een Egyptenaar, trouwen en in Egypte gaan wonen. Het zijn vrouwen die groeien in het vinden van hun weg in een nieuwe werkelijkheid. Gaan ze inwonen bij de schoonfamilie, in welke mate behouden zij hun economische en sociale afhankelijkheid, krijgen zij zeggenschap over de kinderen en hun opvoeding, kunnen zij een eigen vriendenkring opbouwen en regelmatig hun thuisland bezoeken, en wat zijn de gevolgen van het islamitisch huwelijkscontract dat zij bijna allemaal ongezien hebben ondertekend? De auteur besluit haar boek met een aantal praktische, juridische suggesties voor vrouwen in een biculturele relatie met een moslim.

ISBN: 90-5460-109-4
Hajar en Daan

[fictie] / Anker, Robert. - Amsterdam: Querido, 2004. - 288 p.

Vindplaats : (F) ge 02.4 haja
Dit is een verhaal over een gedwarsboomde, onmogelijke liefde. Het eigentijdse aspect is de multiculturele kant van het verhaal. Hajar is een islamitische scholiere van Marokkaanse origine en Daan haar blanke Nederlandse docent geschiedenis. Het geloofs- en cultuurverschil vormt een barrière, maar niet alleen dat. Ook hebben we natuurlijk te maken met het taboeonderwerp relatie leraar - leerling. In het geval van Hajar nog eens extra problematisch, omdat ze in het begin van het verhaal minderjarig is.

ISBN: 90-214-5017-8
Het gebeurt in Brussel: Interreligieuze belevingen

[boek] / Van Eycken, Jan [eindred.]. - Brussel: Kerkwerk Multicultureel Samenleven, 2006. - 175 p.

Vindplaats : ge 08.1 gebe
Onze multiculturele samenleving veronderstelt dat iedereen leert samenleven met mensen van andere levensbeschouwingen en culturen. In drieëntwintig interviews worden projecten beschreven die de interreligieuze ontmoeting en dialoog in Brussel stimuleren. Ze situeren zich zowel in de Nederlandstalige als in de Franstalige gemeenschap. De teksten peilen eveneens naar de visie en de verwachtingen van de gesprekspartners. De actuele ervaringen worden aangevuld met enkele historische voorbeelden van personen die hun leven lieten verrijken door de omgang met andersgelovigen. Het boek voorziet eveneens in een duidend artikel van een theoloog uit Brussel en in een korte duiding van enkele bekende religieuze symbolen.

ISBN: 9789068587173
Het land van aankomst

Paul Scheffer - De Bezige Bij, A’dam, 2008, 476 pagina’s
‘Landgenoten in den vreemde, maar toch ook vreemden in eigen land. Dat is de onzekerheid waar het hier over zal gaan. Achter het welkom dat wordt uitgesproken in een vreemd land schuilt een niemandsland, een ervaring van nergens werkelijk thuis te zijn.’ (p 12) Paul Scheffer schreef met 'Het land van aankomst' een belangwekkend boek.

Huwelijken tussen christenen en moslims

Werkgroep Relatieopbouw moslims-christenen. - Brussel: Kerkwerk Multicultureel Samenleven, 2010. - 3 brochures (46+15+47 p.) Vindplaats: ge 08.1 huwe. Deze map bevat pastorale informatie voor de begeleiding van gemengde koppels en bestaat uit drie delen: 1) Onthaal en pastorale begeleiding in de katholieke Kerk, 2) Voorstellen voor religieuze vieringen en 3) Juridische aspecten van huwelijken tussen Marokkanen of Turken en Belgen. Het dossier is in de eerste plaats bestemd voor pastoraal verantwoordelijken en medewerkers, maar kan ook nuttig zijn voor sociale werkers, leerkrachten, begeleiders gezinsorganisaties en juristen.