Home
 

Dubbele nationaliteit

[title]

ACHTERGRONDINFORMATIE: ‘DE DUBBELE NATIONALITEIT’

ALS U IN BELGIË GEBOREN BENT

Als u in België geboren bent en uw ouders niet de Belgische nationaliteit hebben, dan bezit u dezelfde nationaliteit als uw ouders, tenzij de wet in het land van herkomst van uw ouders dit anders bepaalt.
Als de ouders een verschillende nationaliteit hebben, kiezen zij een van beide nationaliteiten bij de aangifte van de geboorte. Ons land schrijft een kind onder één nationaliteit in. Een kind kan meerdere nationaliteiten hebben wanneer het land of de landen van herkomst van de ouders het kind als onderdaan erkennen.

Als u in België geboren bent uit allochtone ouders, krijgt u de Belgische nationaliteit zonder enige administratieve formaliteit op voorwaarde dat:
• minstens een van de ouders in België geboren is
• België voor een van beide ouders gedurende minstens vijf van de tien jaar die aan de geboorte voorafgingen de hoofdverblijfplaats geweest is

Als één van de ouders in België geboren is en de Belgische nationaliteit heeft, dan heeft u als kind automatisch ook de Belgische nationaliteit gekregen, ongeacht het land waar u geboren bent.
U krijgt de dubbele nationaliteit als de wetgeving van het andere betrokken land dat toestaat.
Als kind kunt u zelfs drie nationaliteiten hebben. Dat is het geval als:
U geboren bent in een land dat het 'het recht van de plaats van geboorte' toepast.
Uw ouders twee verschillende nationaliteiten hebben, die niet dezelfde zijn als die van het land waarin u bent geboren.

Als u meerdere nationaliteiten heeft, waaronder de Belgische, zal de Belgische overheid u uitsluitend als Belg beschouwen.
Meer inlichtingen vindt u op www.diplomatie.be of bij de dienst Bevolking van uw gemeente.

ALS U NAAR BELGIË IMMIGREERT

U kunt als vreemdeling de dubbele nationaliteit verkrijgen als u de Belgische nationaliteit verwerft en tegelijk uw oorspronkelijke nationaliteit behoudt. Dat kan bijvoorbeeld door nationaliteitsverklaring of naturalisatie. Ook hier is het de wetgeving van het land van herkomst die bepaalt of u die nationaliteit kunt behouden.

ALS U NAAR HET BUITENLAND EMIGREERT

Sinds 9 juni 2007 geldt voor alle Belgen de nieuwe wet op de dubbele nationaliteit. Die zegt dat u bij een naturalisatie de Belgische nationaliteit behoudt, tenzij u uitdrukkelijk de Belgische nationaliteit opgeeft.
Als u zich bijvoorbeeld tot Amerikaan laat naturaliseren, dan blijft u Belg, tenzij u uw Belgische nationaliteit inlevert.
De wet op de dubbele nationaliteit vereist geen formaliteiten. U hoeft geen verklaring af te leggen bij een gemeentelijke dienst of bij een diplomatieke post in het buitenland.
Voor deze maatregel geldt ook geen terugwerkende kracht. Als u uw Belgische nationaliteit in het verleden hebt verloren, krijgt u die niet automatisch terug. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij de rechtbank.
Voor meer inlichtingen kunt u altijd contact opnemen met de burgerlijke stand van uw gemeente of met de Belgische ambassade of het Belgische consulaat van uw hoofdverblijfplaats in het buitenland.