Home
 

Bi-culturele relaties zijn duur(der)

[title]

Voor de meeste bi-culturele koppels brengt hun relatie extra kosten met zich mee. Zowel in de beginfase (waarin soms veel geld moet gestoken worden in het regelen van de papieren) als in de verdere evolutie van hun relatie blijft geld een belangrijke rol spelen. In dit hoofdstuk willen we de "extra" kosten op een rijtje zetten. We willen de financiële gevolgen die eigen zijn aan een 'bi-culturele relatie” kaderen.

Paperassenwerk

Als een koppel beslist om hun relatie te formaliseren gaat dit gepaard met veel papieren. In België kennen we niet de inkomenseis zoals in de ons omringende landen. Dit wilt echter niet zeggen dat het financieel minder zwaar is voor koppels in België. Integendeel, de soms lange procedures, de veel gevraagde documenten, de vertalingen, .... vragen een serieuze investering.

Solidariteit

In onze Wester samenleving is via de wetgeving en de sociale zekerheid de solidariteit en ondersteuning van onze familieleden ingebouwd. Als een familielid in financiële moeilijkheden terecht komt zal men eerst aankloppen bij de overheden vooraleer men beroep doet op de familie. Dit laatste gebeurt dan vooral op basis van bereidwilligheid en/of wederzijdse emotionele betrokkenheid.

In de meeste landen van onze partners bestaat een verzorgingstaat (nog) niet of is niet grondig uitgebouwd. Daar doet men vooral beroep op de “familie”. Men is verplicht om zijn steentje bij te dragen naargelang de mogelijkheden.

Omdat Europa financieel veel welvarender is, gaat men er vanuit dat een familielid wonende in Europa een grotere bijdrage kan leveren in deze sociale verplichtingen. Ook wil het familielid dat hier woont laten zien dat hij het gemaakt heeft door cadeaus te geven en bij te dragen.
De vraag naar ondersteuning kan gaan over alles en nog wat : begrafenis van een familielid, aankoop van een stereo zodat gestart kan worden met een winkeltje, medische-, studie- of reiskosten.

Een eigen huis

Soms leeft de behoefte om in het land van oorsprong een stuk land of een huis te kopen of te bouwen. De redenen zijn hiervoor velerlei.

 1. Ten eerste is er de behoefte om als men ouder is terug te keren of het gevoel te hebben dat de band niet volledig is verbroken.
 2. Ten tweede kan men door een eigen huis te hebben duidelijk maken aan de kinderen dat zij daar ook horen, een plek hebben.
 3. Een derde reden kan zijn dat men als men op bezoek gaan men steeds een vaste stek hebben om naar toe te gaan.

Tot slot kan men de aankoop van een huis in het thuisland zien als een goede investering.

Op bezoek gaan

De familie en het thuisland bezoeken is een verlangen dat zowel bij de Belgische als de buitenlandse partner leeft. De Belgische partner wil het lang en de familie leren kennen om zo haar partner beter te leren kennen. Onze partners voelen zich soms alleen hier en hebben nood aan een regelmatig contact met het thuisfront. Het is onnodig om te zeggen dat deze reizen veel kosten. Soms moet er jaren gespaard worden om dit te kunnen bekostigen.

Zaken doen

Men zegt wel eens dat Belgen geboren worden met een baksteen in hun maar. Zo zou je ook van onze partners kunnen zeggen dat ze geboren worden met een gezonde drang naar zelfstandigheid en ondernemingsschap.

Maar als ze dit hier willen toepassen, botsen ze op een grote bureaucratische muur. Ze zijn hier niet vertrouwd mee en proberen te schipperen tussen hun manier van zaken doen en de onze.

Meer lezen ?

In de brochure “een andere kijk op geld” kun je nog meer lezen over

 • financiële ongelijkheid
 • een gezin is een bedrijf
 • getuigenissen
 • juridische achtergrondinformatie
 • gulle gevers

Kostprijs :

 • € 8,00
 • € 5,00 voor leden KAV
 • + portkosten

U kunt de brochure bestellen via administratie@kleur-rijk.be